Кредити без поръчители

Оцени

Кредити без поръчители – как можете да се възползвате?

Гарантът е допълнителна гаранция за банката, че предвидените погасителни вноски ще бъдат изпълнени и че ако клиентът не е в състояние да извърши плащанията, парите ще бъдат върнати на финансовата институция по друг начин. Ако обаче нямате физическо лице, което да ви гарантира, или конкретен актив, например къща, как можете да получите достъп до заеми без банкова гаранция?

Банкови кредити без поръчители

Елементи на банковия заем

expresni zaemi

Банковите процедури често включват номенклатури, които не се използват в ежедневието и трябва да бъдат обяснени, за да се избегнат недоразумения. Важно е да се помни, че транзакциите с финансови институции винаги включват движение на пари, което е допълнителна причина да проверите всички необходими условия, за да избегнете неприятни изненади в края на месеца. Когато кандидатствате за заем, е важно да знаете за каква сума можете да кандидатствате, каква лихва ще ви бъде начислена за отпускането на парите, какви комисиони и други разходи ще трябва да платите, какъв е срокът или периодът, договорен за погасяване на заема, и какъв е размерът на периодичните погасителни вноски.

Наличието на поръчител може да помогне на банката да отпусне заема. Това не е универсално правило и зависи от финансовата институция, исканата сума, кредитоспособността на кредитополучателя и т.н.

ekspresni krediti wednaga

Кредит от банка без поръчител

Кредити, за които може да се кандидатства без поръчител

Когато става въпрос за класифициране на кредитите, те могат да бъдат разделени на две основни групи: ипотечни и лични кредити. При личните заеми финансирането обикновено е по-лесно за получаване, отколкото при ипотечния кредит, и обикновено банката не изисква конкретно обезпечение (като жилището при ипотеката), а трябва да отговори на изплащането на кредита с настоящи и бъдещи активи.

Кредит до 10 000 без поръчител

Личните заеми са тези, които финансовата институция предлага на своите клиенти, за да посрещне конкретни нужди, възникнали в даден момент. Най-известни са потребителските кредити, които са предназначени за финансиране на дълготрайни потребителски стоки като автомобил, мотоциклет, мебели и др. Личните заеми включват и заеми за покриване на разходи за обучение. Някои банки могат да отпуснат и по-големи суми, например до 10 000 лв.

Изисквания за достъп кредит на вноски без поръчител

Важно е да се разбере, че всички изисквания преди отпускането на кредит са предназначени за банката да провери платежоспособността на своя клиент и да гарантира, че исканите пари ще бъдат върнати с лихва. За тази цел финансовата институция ще поиска от кандидата за заем, наред с другото, следното:

– Да сте пълнолетен.

– Бъдете платежоспособни: т.е. да имате доход, който е по-висок от задължението, което сте поели към банката за погасяване на кредита.

– Банката може да поиска допълнителна документация, за да проучи операцията.


Бързи кредити без поръчител

✅ Вижте нашите предложения за кредити без поръчител

експресни кредити
expresni zaemi

Вземи онлайн

✅ Избери сума и виж какви кредити предлагат кредитните компании в страната! 💲👌